New PE Magazine is now available. See Latest News below for link ........ Congratulations to all our new prefects for 2014. We have appointed our new Head Boy and Head Girl - well done to Ryan Melhuish and Claudia Perry on their achievement. Congratulations to Tom Evans and Emily Brookfield on their appointments as Senior Prefects ........ Internet Matters. Visit www.internetmatters.org on Keeping your children safe online ........ ........

Headmaster's Welcome

 

 

Corpus Christi High School is part of a family of Catholic schools in the Archdiocese of Cardiff. We are a voluntary aided school which provides education to pupils aged 11-16 years. We are also part of Cardiff County Council Education Authority. This means that we not only provide the best possible vocational and academic education but we aim to nurture students in their faith and follow the Gospel message of Jesus Christ. Our commitment to Christian values also means that our aim is to enable the development of the whole child. That is, we recognise that education is not confined to success in external examinations only but is also about spiritual, moral, personal, social, physical and cultural development.
 

 
Mae Ysgol Uwchradd Corpus Christi yn rhan o deulu o ysgolion Catholig yn Archesgobaeth Caerdydd. Mae hi’n ysgol sy’n darparu addysg I ddisgyblion 11- 16 mlwydd oed gyda chymorth gwirfoddol. Rydym hefyd yn rhan o Awdurdod Addysg LeoI Cyngor Sir Caerdydd. Golyga hyn nad ydym ond yn darparu ‘r addysg academaidd a galwediagaethol orau posib ond em hamcan hefyd yw meithrin disgyblion yn eu ffydd gan ddilyn neges Yr Efengyl Iesu Grist. Mae em hynrwymiad I werthoedd Cristnogol hefyd yn golygu mai datblygu ‘r plentyn cyflawn yw em nod. Hynny yw rydym yn cydnabod nad yw addysg yn gyfrwg ar gyfer Ilwyddiant mewn arholiadau allanol yn unig ond hefyd mae’n gyfrwng ar gyfer datblygu’n ysbrydol, foesol, bersonol, gymdeithasol, gorfforol ac yn ddiwylliannol
 
Head Boy and Head Girl
Congratulations to all our new prefects for 2014.  We have appointed our new Head Boy and Head Girl - well done to Ryan Melhuish and Claudia Perry on their achievement.  Congratulations to Tom Evans and Emily Brookfield on their appointments as Senior Prefects.  Llongyfarchiadau!
head boy and head girl

Latest News

New: PE Magazine...click here


NATO Summit. School Opening information. Click here


Art GCSE Work...Student Information


Exam message 2014... Click here


Internet Matters. Read more...


Headteacher Appointment Update


English Exam Results. Click here for more information


Parent Governor Vacancy. Click here for more details.


Yr9 Options Booklet...click here


Free School Meals information...click here

Student Report1
Prospectus

event1 
Upcoming
Events

calendar 1
Term Dates

2013/14

2014/15

Newsletter 
Latest

Newsletter